Hazırladığımız program sayesinde, hayatınızda hiç karşılaşmamış olduğunuz İngilizce kelimeleri Latince,Eski Yunanca ve Anglo Sakson ön ek(prefix), kök (root) ve son ek (suffix) inceleme yöntemi ile ele alacaksınız. Böylece İngilizce kelime hazinenizi çok geliştirecek ve çok daha rahat İngilizce gazete, roman,dergi,..vs. okuyacak hale geleceksiniz. Ayrıca her türlü İngilizce Sınavında (yüksek lisans, doktora, TOEFL, IELTS, YDS,…vs.) yüksek notlar almak için gereken kelime bilgisine sahip olacaksınız.

Bu eğitim sırasında görebileceğiniz bir kaç örneği sizinle aşağıda paylaşıyoruz:

Ön Ek(Prefix)               KÖK(Root)                             Kelime(Word)                      

geno= (Family) Soy    +      cide=(killing) Öldürme         =      Genocide= (Extermination of a racial group) Soykırım

sui=(one’s self) Kendi   +   cide=(killing) Öldürme        =       Suicide=(Act of killing one’s self) Kendini öldürme/intihar

e=(out) Dışarı        +              mit=(send) Gönderme         =       Emit=(Send out, give off) Dışarı gönderme