28992433dfc415c8fe383c6142bd875b36ce1477646230_w500Yunan Kolonizasyonu Modern akademisyenlerce Yunan kolonizasyonu olarak adlandırılan ve MÖ 8. yüzyıl ile MÖ 5. yüzyıl arasında gerçekleşen göç dalgası ile Yunan dünyasının fiziksel ve entelektüel sınırları Cebelitarık Boğazı’ndan Karadeniz’in doğu ucuna kadar uzanmıştır.

MÖ 8.-1. YÜZYILLAR ARASINDA YUNAN GÖÇLERİ: YUNAN KOLONİZASYONU

İnsanlık tarihinin her döneminde göçler meydana gelmiştir. Bunlar dış göç, kolonileşme, sınır dışı edilme, sığınmacılık gibi çeşitli kategorilere ayrılır. Antikçağda da farklı türlerde göçler olmuştur ancak bunlar arasından biri diğerlerinden ayrılmaktadır. Modern akademisyenlerce Yunan kolonizasyonu olarak adlandırılan bu göç dalgası MÖ 8. yüzyıl ile MÖ 5. yüzyıl başları arasında gerçekleşmiştir.

Arkaik Dönemde Yunanların genişleme hareketlerini aktarırken kolonizasyon terimini kullanmak bir nebze yanıltıcı gibi görünse de, bu terimi hem uygunluk bakımından hem de daha iyi (veya daha genel olarak kabul edilmiş veya kabul edilebilir) bir alternatif olmaması nedeniyle kullanmaya devam ediyoruz. Kolonizasyon teriminin kullanımı son yıllarda akademik dünyada şiddetli bir tartışma konusu yaratsa da, bu daha çok Anglo-Saksonların gündeme getirdiği bir durumdur. Farklı coğrafyalardan ve farklı geleneklerden gelen akademisyenler ise terminolojideki bu ufak ayrıntıları pek önemsememektedirler. Peki Antik Çağ tarihinde benzeri görülmemiş bu göçleri –Yunanistan’ın dışarısında, Akdeniz ve Karadeniz’de 230’a yakın yerleşmenin kurulduğu, daha önceden örneği görülmemiş boyuttaki bu olguyu- betimlerken hangi terim kullanılabilir? Önerebileceğim en iyi tanımlama ‘denizaşırı yerleşme’ olabilir. Bu tanımlama konuyu pek fazla aydınlatmasa da, en azından ortadaki belirsizliği daha ileri bir düzeye taşımaz.

HABERİN DEVAMI İÇİN: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/yunan-kolonizasyonu-herseyi-nasil-degistirdi