Değerli Dostlar,

Ocak 2015 seminer takvimimizi aşağıda sizlere yayımlamış bulunuyoruz!… Nice güzel seminer ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Salon kapasitemiz sınırlı olduğu için erken rezervasyon yaptırmanızı önemle rica ediyoruz. Detaylı bilgi için biblioteka’yı (02122517188) hafta içi  13.30-21.30 ve cumartesi günleri 13.30-18.30 saatleri arası arayabilirsiniz.

SIRA    SEMİNER ADI                                         TARİHİ VE SAATİ                        ÜCRETİ              EĞİTMEN

1) İstanbul’da Osmanlı Dönemi                         06 OCAK SALI 2015                       30 TL         Yrd. Doç Dr.

Mektep ve Medrese Geleneği:                              18.30 -21.30                                                              Fatih Elcil

Mektep ve medreselerin mimari                          saatleri arası

özellikleri ve eğitim detayları

ele alınacaktır.

2) Osmanlı’Tekke/Dergah Geleneği:              08 OCAK SALI 2015                      30 TL            Yrd. Doç Dr.

Mevlevilik, Bektaşilik, Rufailik,                           18.30-21.30                                                              Fatih Elcil

Sümbülilik gibi önemli tarikatların ve                saatleri arası

bunlara ait tekke yapılarının özellikleri

anlatılacaktır.

3) Eski Yunan ve Roma Mimarisi:                    09 OCAK CUMA 2015               30 TL          Yrd. Doç. Dr.

Eski Yunan ve Roma Mimarlığı’nın                          18.30-21.30                                                   Müjde Peker

kökenleri ve etkileşimleri hakkında                         saatleri arası

bilgi verilerek başlıca tipler tanıtıldıktan

sonra farklı merkezlerdeki örnekler

üzerinden mimari uygulamaların teknolojik

detayları görseller eşliğinde açıklanacaktır.

4) Anadolu’da Bağcılık ve Şarapçılığın                    13 OCAK SALI 2015                 45 TL        Sommelier ve

Kültür Tarihi – 1.Bölüm: Prehistorya, Hititler,            18.30-21.30                                             Öğretim Üyesi

Frigler ve Urartular döneminde Anadolu                     saatleri arası                                            Murat Yankı

bağcılığı ve şarap kültürü

5) Eski Yunan Uygarlığının Tarihi ve                      14 (Çarşamba) ve                 30 TL        Eski Yunanca

Kültür Kökenleri:Yaklaşık 2500 yıllık                    15 (Perşembe) OCAK         (her bir         seminerlerini

bir zaman dilimini kapsayan ve Ege, Akdeniz;           2015                                     bölüm            de yapan

hatta İran ve Orta Asya coğrafyasına kadar            18.30-21.30                              için)              Klasik Arkeoloji’de

ulaşmış Eski Yunan Uygarlığı’nın tarihi ve              saatleri arası                                                 Yrd. Doç Dr.

kültürel serüvenine heyecanlı bir yolculuk

yapılacak

6) Osmanlı’da Türbe, Hazire ve Mezartaşları:            20 OCAK SALI 2015       30 TL          Yrd. Doç Dr.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Türbe geleneği,              18.30 -21.30                                                Fatih Elcil

mimari ve süsleme özellikleri, hazireler ve                  saatleri arası

mezartaşlarının çeşitleri, İstanbul’dan

örneklerle anlatılacaktır.

7) İstanbul’da Tarihi Suyolları ve Tesisleri:          22 OCAK PPERŞEMBE 2015       30 TL      Yrd. Doç Dr.

Halkalı Suları,  Kırkçeşme Suları,  Üsküdar                 18.30 -21.30                                                     Fatih Elcil

Suyolları,  Taksim Suyolları, Hamidiye                         saatleri arası

Suyolları, Menba (Kaynak) Suları, Su

Tesisleri(Sarnıçlar, Çeşmeler, su

terazileri vb.) anlatılacaktır.