Scroll to top

Çince Pratik: Çin karakterinin tarihsel gelişimi


admin - 27 Temmuz 2016 - 0 comments

Çin yazı karakterleri, alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz; bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu sayede Çincenin yüzlerce farklı lehçesini konuşan Çinliler için tarih boyunca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur. Söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşan Japonlar ve Koreliler ise temel dilbilgisi kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmalar gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çin karakteri Uzakdoğu’da kültürel alışverişin temel taşıdır.
Çin’de 1956 yılından sonra Basitleştirilmiş Karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık Tayvan, Hong Kong ve Macau’da hâlen Geleneksel Karakterler kullanılmaktadır.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ince_karakterler

Arkaik Zhuanshu (Qin Hanedanlığı) Geleneksel karakterler Sadeleştirilmiş Pinyin Anlamı
Ren arch.png Ren sigil.png rén insan
Nuu arch.png Nuu sigil.png kadın
Zi arch.png Zi sigil.png çocuk
Ri arch.png Ri sigil.png güneş
Yue arch.png Yue sigil.png yuè ay
Shan arch.png Shan sigil.png shān dağ
Chuan arch.png Chuan sigil.png chuān nehir
Shui arch.png Shui sigil.png shuǐ su
Yu arch.png Yu sigil.png yağmur
Zhu arch.png Zhu sigil.png zhú bambu
Mu arch.png Mu sigil.png tahta
Ma arch.png Ma sigil.png at
Niao arch.png Niao sigil.png niǎo kuş
Gui arch.png Gui sigil.png guī kaplumbağa
Long arch.png Long sigil.png lóng ejderha

Related posts

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir