Scroll to top

Bilgi Paylaşımı: Uygarlığın Kökeni Şölenler


admin - 30 Haziran 2015 - 0 comments

” Şölenlere özel olarak davet edilen ve şölen sahiplerinden hediyeler alan kişilerin uygun bir zaman dilimi içinde bu davetlere ve hediyelere karşılık vermesi beklenir. Bu tür beklentiler, davet ve hediyelere karşılık vermeyi öngören açıkça belirtilmemiş anlaşmalara benzer. Şölen davetinin ve buna bağlı olarak karşılık verme yükümlülüğünün kabul edilmesiyle, bireyler etkinlik sahibi ile açıkça belirtilmemiş veya üstü kapalı bir sosyal müttefiklik içine dahil olurlar. “

Şölenler neredeyse herkesin keyif aldığı aktivitelerdir. Doğum günleri, düğünler, bayramlar ve diğer pek çok eğlenceli etkinlik yılın en ilgi çekici anlarını oluşturur. Bugün dünya genelinde pek çok geleneksel köyde düzenlenmeye devam eden şölenler, uygarlığın doğuşunda eğlence yönünün yanı sıra çok daha ciddi bir role sahipti. Aslına bakılırsa, ilk şölenlerin, Yakın Doğu’da ve diğer yerlerdeki ilk medeniyetlerin ortaya çıkışında aracı bir rol oynamış olabileceğini söyleyebiliriz. Anadolu’nun  önemli yerleşmelerinden Hallan Çemi, Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü’nde elde edilen bulgular, şölenlerin uygarlık yolunda atılan temel adımlarda önemli bir role sahip olduğunu gösterir. Ancak bu yerleşmeleri incelemeden önce, geleneksel anlamda şölenin ne olduğunu anlamamız gerekir.
Güneybatı Asya’daki geleneksel şölenler üzerine yaptığım son 20 yıllık etno-arkeolojik çalışmalarım sonucunda vardığım sonuçlardan ilki, geleneksel şölenlerin pek çok farklı unsurun bir araya gelmesiyle oluştuğudur. Şölenler, şüphesiz, eğlence ve sosyal etkinlikler için bir ortam yaratır. Konuklar için her zaman bol miktarda ve sıklıkla özel yiyecekler bulunur. Bunun yanı sıra dans, içki, şarkı söyleme, müzik, ritüeller, tiyatro performansları, özel kıyafetler giyme gibi etkinlikleri de içerirler. Tüm bunların amacı, şölen sahibinin düzenlediği  etkinliklere,  farklı  amaçlar uğruna,  insanları çekmektir. Ne de olsa, şölenler oldukça pahalı et- kinliklerdir ve bu etkinlikleri düzenleyen kişiler, tüm bu uğraş ve masraflarından çıkar sağlamayı beklerler.
ALINTI: Aktüel Arkeoloji (yazının tamamı için: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/?/=1761)

Related posts

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir