Scroll to top

Bilgi Paylaşımı: Avcı ve Toplayıcı Toplumlarda Kadın-Erkek Eşitti!


admin - 19 Mayıs 2015 - 0 comments

Konu üzerine yapılan bir çalışma avcı ve toplayıcı gruplarla bu grupların yaşadıkları yer ver ortam üzerinde erkek ve kadının eşit derecede etkisi ve katkısı olduğunu gösteriyor. Buluntular cinsiyet eşitliğinin yeni ortaya çıkan bir şey olduğu inancını çürüterek bu düşüncenin ve eşitlik olgusunun insan evriminin oldukça önemli bir parçası olduğunu işaret ediyor.
Tarihöncesi atalarımız genel olarak ok atan avcılar olarak resmedilse de araştırmacılar ilk insanların oluşturduğu toplumların eşitlikçi bir yapıya sahip olduğu düşüncesini savunuyor.
Konu üzerine yapılan bir çalışma avcı ve toplayıcı gruplarla bu grupların yaşadıkları yer ver ortam üzerinde erkek ve kadının eşit derecede etkisi ve katkısı olduğunu gösteriyor. Buluntular cinsiyet eşitliğinin yeni ortaya çıkan bir şey olduğu inancını çürüterek bu düşüncenin ve eşitlik olgusunun insan evriminin oldukça önemli bir parçası olduğunu işaret ediyor.
Bu çalışmayı yöneten Londra Kolej Üniversitesinden antropolog Mark Dyble “günümüzde halen avcı ve toplayıcı kültürlerde erkek egemen bir yapının olduğuna inananlar çoğunlukta. Biz de eşitlik algısının yok oluşunun tarımın ortaya çıkmasından sonra kırılmaya başladığını düşünüyoruz” diyor.
Dyble’ya göre son buluntular cinsiyetler arasındaki eşitlik algısının hayatta kalma açısından bir avantaj olarak kullanıldığını, toplumun ortaya çıkmasında ve evrimde önemli bir yol oynadığını gösteriyor. Dyble “cinsiyetler arasındaki eşitlik sosyal yapıdaki en önemli değişimlerden birini oluşturuyor. Bunların arasında bizi birbirimizden ayıran büyük sosyal beyinlerimiz bulunuyor. Bu oldukça önemli ve daha önce yeteri kadar öne çıkarılmamış bir gerçek” diyor.
Çalışma avcı ve toplayıcı toplumlarda insanların aile üyeleri ile birlikte yaşamayı tercih ettiğini, pratikte en yakın aile üyeleri ile aynı yeri paylaştıkları çadırlarda yaşadıklarını gösteriyor.
Uzmanlar Kongo’dan ve Filipinler’den olmak üzere iki ayrı avcı ve toplayıcı gruptan akrabalık ilişkileri, kamplar arasındaki hareketlilik ve yaşam alanının paylaşıldığı bireyler kapsamında genetik veri toplayarak yüzlerce insan ile röportaj yaptılar. Araştırmanın sonuçları her iki durumda da insanların yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grubun parçası olarak yaşamayı tercih ettiğini, yaklaşık olarak her 10 günde bir hareket ederek büyük baş hayvan ve balık avladıklarını, meyve, sebze ve bal topladıklarını gösteriyor.
Uzmanlar avcı ve toplayıcı grupların kamplarını kurdukları boş bir kamp alanında akrabaları, aileleri ve çocukları ile yaşadıklarını fikri üzerinden yola çıkarak bir bilgisayar modellemesi yaptılar. Dyble’ye göre grupların kimlerden oluşacağı kısmında karar veren kişilerin sadece erkeklerden olması kontrolleri altında bulunan alanlarda en yakınlarını bulundurmak istemeleri ile sonuçlanıyor. Fakat karar aşamasında kadın erkek eşitliği söz konusu olduğunda dört beş erkek kardeşin yan yana aynı bölgede yaşadığı gruplardan daha çeşitli gruplar ortaya çıkıyor.
Cinsiyet eşitliği insanları birbirinden ayıran etkenlerin balında bulunuyor ve daha önce yeteri kadar ele alınmadığı düşünülüyor.
Önemli Not: Makalenin devamı için;””” http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/index.php?/=1733 “”” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Related posts

0 yorumlar

  1. admin

    #arkeoloji #toplum # kadın # erkek

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir