Scroll to top

biblioteka kültür merkezi Ocak Ayı Etkinlik Bülteni


admin - 29 Aralık 2014 - 0 comments

Değerli Dostlar,
Ocak 2015 seminer takvimimizi aşağıda sizlere yayımlamış bulunuyoruz!… Nice güzel seminer ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Salon kapasitemiz sınırlı olduğu için erken rezervasyon yaptırmanızı önemle rica ediyoruz. Detaylı bilgi için biblioteka’yı (02122517188) hafta içi  13.30-21.30 ve cumartesi günleri 13.30-18.30 saatleri arası arayabilirsiniz.
SIRA    SEMİNER ADI                                         TARİHİ VE SAATİ                        ÜCRETİ              EĞİTMEN
1) İstanbul’da Osmanlı Dönemi                         06 OCAK SALI 2015                       30 TL         Yrd. Doç Dr.
Mektep ve Medrese Geleneği:                              18.30 -21.30                                                              Fatih Elcil
Mektep ve medreselerin mimari                          saatleri arası
özellikleri ve eğitim detayları
ele alınacaktır.
2) Osmanlı’Tekke/Dergah Geleneği:              08 OCAK SALI 2015                      30 TL            Yrd. Doç Dr.
Mevlevilik, Bektaşilik, Rufailik,                           18.30-21.30                                                              Fatih Elcil
Sümbülilik gibi önemli tarikatların ve                saatleri arası
bunlara ait tekke yapılarının özellikleri
anlatılacaktır.
3) Eski Yunan ve Roma Mimarisi:                    09 OCAK CUMA 2015               30 TL          Yrd. Doç. Dr.
Eski Yunan ve Roma Mimarlığı’nın                          18.30-21.30                                                   Müjde Peker
kökenleri ve etkileşimleri hakkında                         saatleri arası
bilgi verilerek başlıca tipler tanıtıldıktan
sonra farklı merkezlerdeki örnekler
üzerinden mimari uygulamaların teknolojik
detayları görseller eşliğinde açıklanacaktır.
4) Anadolu’da Bağcılık ve Şarapçılığın                    13 OCAK SALI 2015                 45 TL        Sommelier ve
Kültür Tarihi – 1.Bölüm: Prehistorya, Hititler,            18.30-21.30                                             Öğretim Üyesi
Frigler ve Urartular döneminde Anadolu                     saatleri arası                                            Murat Yankı
bağcılığı ve şarap kültürü
5) Eski Yunan Uygarlığının Tarihi ve                      14 (Çarşamba) ve                 30 TL        Eski Yunanca
Kültür Kökenleri:Yaklaşık 2500 yıllık                    15 (Perşembe) OCAK         (her bir         seminerlerini
bir zaman dilimini kapsayan ve Ege, Akdeniz;           2015                                     bölüm            de yapan
hatta İran ve Orta Asya coğrafyasına kadar            18.30-21.30                              için)              Klasik Arkeoloji’de
ulaşmış Eski Yunan Uygarlığı’nın tarihi ve              saatleri arası                                                 Yrd. Doç Dr.
kültürel serüvenine heyecanlı bir yolculuk
yapılacak
6) Osmanlı’da Türbe, Hazire ve Mezartaşları:            20 OCAK SALI 2015       30 TL          Yrd. Doç Dr.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Türbe geleneği,              18.30 -21.30                                                Fatih Elcil
mimari ve süsleme özellikleri, hazireler ve                  saatleri arası
mezartaşlarının çeşitleri, İstanbul’dan
örneklerle anlatılacaktır.
7) İstanbul’da Tarihi Suyolları ve Tesisleri:          22 OCAK PPERŞEMBE 2015       30 TL      Yrd. Doç Dr.
Halkalı Suları,  Kırkçeşme Suları,  Üsküdar                 18.30 -21.30                                                     Fatih Elcil
Suyolları,  Taksim Suyolları, Hamidiye                         saatleri arası
Suyolları, Menba (Kaynak) Suları, Su
Tesisleri(Sarnıçlar, Çeşmeler, su
terazileri vb.) anlatılacaktır.

Related posts

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir