Scroll to top

Kültür-Dil İlişkisi Üzerine….


admin - 20 Ocak 2014 - 0 comments

Dil, insanlar-toplumlar arasında iletişim sağlayan doğal  bir araçtır. Günlük yaşamda, günün her dakikasında dili kullanarak diğer insanlarla iletişim kurarız. Onlara duygularımızı anlatırız. Dili yazılı yada sözlü olarak hayatımızın her anında kullanırız.
Kültür ise, bir milletin yada toplumun tarih boyunca ortaya koyduğu ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi değerlerdir. Kültür bir toplumun duyuş, düşünüş ve yaşayış biçiminin sonucudur.
Toplumlar, kültür ve dilleri ile birbirleriyle iletişime geçerler ve yarattıkları gelenek, görenek, dünya görüşü, din, sanat tarihi,…vb. bütün kültürel değerleri dil sayesinde nesilden nesile aktarıp, diğer toplumlara da yayılmasını sağlarlar.
Yeryüzünde dillerin farklılığı kültürel değerlerin paylaşılmasına engel olmamaktadır. İnsanlık tarihinin her döneminde toplumlar birbirlerinin dilini öğrenerek kültürel değerlerini paylaşmış yaygınlaştırmışlardır. Yazının Sümerler tarafından icadının ardından farklı dillerde ve kültürlerde kullanılmaya başlanması kültür-dil ilişkisinin göstergesidir.
Dünya üzerinde konuşulan diller çok çeşitlilik göstermekle birlikte toplumların birbirleri ile iletişime geçmeleri için engel değildir. Bir İspanyol sadece merak ettiği için İran’a gidip orada yaşayabiliyorsa yada bir Brezilyalı dünyanın öbür ucundan kalkıp Türkiye’ye geliyor burada evlenip yuva kuruyorsa konuştuğu Portekizce bu hayatı kurmasına engel olmuyor demektir.

Related posts

0 yorumlar

  1. ahmet mısraklı

    İnsanoğlu diliyle kendisini topluma kabul ettirir, diliyle çevresinden uzaklaşır yada uzaklaştırır. Diliyle sever ve sevilir, saygınlık kazanır yada nefret ettirir…

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir